sâmbătă, 2 ianuarie 2010

A fi întocmai cu îngerii.

"Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am bucurat".

Noi cei din lume, să ne amintim înainte de orice alt gând, fiindcă suntem şi ne numim creştini pentru că ne-am îmbrăcat în El prin dumnezeiescul Botez, şi am primit ca pecete, Mir. Ne-am făcut părtaşi Sfântului Său Trup şi Sânge şi încă ne împărtăşim cu acestea. Suntem mădularele Lui, şi templu căci în El ne-am îmbrăcat şi locuieşte întru noi, iar pentru aceasta îl iubim.

Căci doar asta cere Dumnezeu de la noi, să ne aducem aminte de El, sa fim împreună cu El şi doar pe El să-l căutăm şi să-l iubim. Sa învăţăm să primim în mod curat şi nemijlocit. Dar acest lucru ne este cu neputinţă din cauza învelişului trupului şi a trebuinţelor. Abia unora, în mod rar, li s-a făcut acest dar al lui Dumnezeu. A fi întocmai cu îngerii.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. În numele lui Iisus Hristos, să pornim la drum prieteni ! Am ajuns şi clipa lui 2010!

"Scoală-te şi umblă". Şi va fi, lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi !