19 feb. 2023

La lăsatul serii

La lăsatul serii
Mai adaug o rugăciune
Iubirii cereşti fără seamăn
Care a poruncit pământului
Să se mai lase lovit de tălpile mele
Cu multe călcături strâmbe...
© Victor Vurtejanu
actoru.ro 

18 feb. 2023

Moșii de iarnă


"Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme." (Luca 8.52)
 
Cuvântul "moși" vine de la "strămoși" și se referă la persoanele trecute la cele veșnice. Cu apelativul "moși" sunt numiți nu doar morții, ci și principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum și pomenile făcute pentru ei.
© Victor Vurtejanu
actoru.ro