marți, 26 ianuarie 2010

Da, este perfect.

Astăzi am semnat unul dintre cele mai imbecile acte, solicitate vreodată mie în toată viaţa. Însă absolut obligatoriu Administraţiei Financiare din sectorul 1 Bucureşti.

"Subsemnatul Vurtejanu Victor legitimat cu B.I. seria... în calitate de director general al societăţii comerciale VURTEJANU STAGE UNIT SRL - deleg pe dl. Vurtejanu Victor legitimat cu B.I. seria... să mă reprezinte în relaţia cu Administraţia Financiară a sectorului 1."

Director general
V.S.U. SRL
Vurtejanu Victor

Inutil să mai comentez. Ceva trebuie spus însă. Pentru că încă pot zâmbi şi pentru a mai putea zâmbi şi altădată i-am dat "delegaţia" inspectorului financiar să o citească. Apoi l-am întrebat:
- "Am completat corect ? Este bine ?"
- "Da, este perfect !"