sâmbătă, 15 octombrie 2011

Întru tine Maică.


Sfânta Paracheva să vă dăruiască sănătate şi putere de a trece peste toate încercările acestei vieţi.

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.